Jesteś organizatorem, masz pytanie? Zadzwoń: +48 517 732 199

Bieg Golejowskim Szlakiem

Bieg Golejowskim Szlakiem

Bieg Golejowskim Szlakiem

Bieg Golejowskim Szlakiem

Data zawodów

2022-10-08

11:00

2022-10-08

11:00

Lokalizacja

Golejów

Golejów

Zarejestrowanych

24

Opłaconych: 1
Zarejestrowanych: 24
Opłaconych: 1
Do końca zapisów on-line pozostało 46 dni

Opis zawodów

 4. Termin i miejsce
 4.1. Zawody odbędą się w Golejowie w dniu 08 października 2022 r. (sobota) o godz. 11:00. Biuro
zawodów dla biegu głównego i marszu Nordic Walking oraz start zlokalizowane będą przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego Wilga. Współrzędne GPS 50°33'12.0"N 21°12'59.8"E
 4.2. Biuro zawodów czynne będzie w dniu imprezy w godz.8:00 – 11:00.
 4.3. Miejsce startu oraz szczegółowa trasa biegu i marszu dostępna będzie na stronie wydarzenia „Bieg Golejowskim Szlakiem” zwanej dalej strona internetową.
 4.4. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zarejestrowani zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4.5. Do rejestracji czasu biegu i marszu wykorzystany zostanie system Gepard oraz zwrotne numery startowe z chipem pomiarowym.  

 5. Uczestnictwo
 5.1. Bieg odbędzie się w następujących kategoriach i na dystansie:
a) bieg główny (M, K) – 10 km,
b) marsz Nordic Walking (M, K) – 10 km.
 5.2. W biegu oraz marszu Nordic Walking mogą wziąć udział zawodnicy, którzy przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub złożą oświadczenie o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność.
 5.3. W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16 lat.
 5.4. W marszu Nordic Walking mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 12 lat.
 5.5. Niepełnoletni zawodnicy zobowiązani są do posiadania oświadczenia rodziców uprawniającego do uczestnictwa w zawodach sportowych, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie lub ważnych badań lekarskich.

 6. Terminy zgłoszeń i opłaty startowe
 6.1. Zgłoszenia do biegu głównego i marszu Nordic Walking przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 30 września 2022 r. za pośrednictwem strony timekiper.pl Po tym terminie rejestracja zawodnika oraz wniesienie opłaty będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniu biegu, pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami.
 6.2. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji odwołania imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 6.3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przeniesienia opłaty na innego zawodnika, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem imprezy.
 6.4. Opłata startowa wniesiona w terminie do 30 września 2022 r. wynosi:
a) Bieg główny – opłata 50 PLN
b) Marsz Nordic Walking – opłata 30 PLN
 6.5. Opłata startowa wniesiona po 30 września 2022 r. oraz w dniu zawodów wynosi:
a) Bieg główny – opłata 60 PLN
b) Marsz Nordic Walking – opłata 40 PLN

 9. Nagrody
 9.1. Każdy uczestnik biegu i marszu Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety.
 9.2. W biegu głównym na 10 km za zajęcie miejsc I-III w kategorii kobiet oraz w kategorii mężczyzn ustanawia się nagrodę pieniężną wynoszącą odpowiednio:
a) Miejsce I – 600 PLN
b) Miejsce II – 400 PLN
c) Miejsce III – 200 PLN.


 9.3. W biegu głównym na 10 km, dla zawodników zameldowanych i na stałe zamieszkujących na terenie gminy Staszów tworzy się kategorie: „Najlepszy Staszowianin” oraz „Najlepsza Staszowianka”. Najlepsi zawodnicy w tej kategorii otrzymują nagrody rzeczowe.
 9.4. W Marszu Nordic Walking na 10 km za zajęcie miejsc I-III w kategorii kobiet oraz w kategorii mężczyzn zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe.

Regulamin

Pobierz regulamin zawodów

Koszt uczestnictwa

Bieg GŁÓWNY 10 km
60.00 zł
50.00 zł

Marsz Nordic Walking 10 km
40.00 zł
30.00 zł
Utwórz konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.

Lista zawodników

Nazwisko
Imię
Miasto
Konkurencja Klasyfikacja Klub Status
Dołomisiewicz Sławomir Oględów Bieg GŁÓWNY 10 km - -
Opłać
Jastrząb Piotr Staszów Bieg GŁÓWNY 10 km - -
Opłać
Kołodziej Tomasz Rzeszów Bieg GŁÓWNY 10 km - -
Opłać
Kopeć Marek Staszów Bieg GŁÓWNY 10 km - -
Opłać
Krakowski Jerzy Piotr Mielec Marsz Nordic Walking 10 km - PTG Sokół 1893 Mielec
Opłać
Krupa Paweł Połaniec Marsz Nordic Walking 10 km - -
Opłać
Leniv Uliana Staszów Marsz Nordic Walking 10 km - -
Opłać
Mączka Katarzyna Czernica Bieg GŁÓWNY 10 km - BIEGACZKI UDAWACZKI
Opłać
Maj Magdalena Staszów Bieg GŁÓWNY 10 km - BIEGACZKI UDAWACZKI
Opłać
Majewski Jan Gorzyce Marsz Nordic Walking 10 km - Gorzyce chodzi z kijkami
Opłać
Mazur Rafał Staszów Bieg GŁÓWNY 10 km - STARiS Staszów
Opłać
Minner Roman Górno Bieg GŁÓWNY 10 km - Majonez Kielecki Active Team
Opłać
Pargieła Dawid Tarnobrzeg Bieg GŁÓWNY 10 km - -
Opłać
Pawlik Anna Czernica Bieg GŁÓWNY 10 km - -
Opłać
Śmieszek Mateusz Gierczyce Bieg GŁÓWNY 10 km - -
Opłać
Stachurski Jerzy Rytwiany Bieg GŁÓWNY 10 km - -
Opłać
Stępień-Walas Luiza Staszów Bieg GŁÓWNY 10 km - Biegaczki udawaczki
Opłać
Szulc Anna Staszów Bieg GŁÓWNY 10 km - BIEGACZKI UDAWACZKI
Opłać
Telka Paweł Kielce Bieg GŁÓWNY 10 km - Ekipa Bielachy
Tworek Artur Osiek Bieg GŁÓWNY 10 km - Running Połaniec
Opłać
Wiatrowska Kinga Staszów Bieg GŁÓWNY 10 km - BIEGACZKI UDAWACZKI
Opłać
Wiktor Jolanta Straszęcin Marsz Nordic Walking 10 km - -
Opłać
Wiktor Wiesław Straszęcin Bieg GŁÓWNY 10 km - Dębickie Gepardy
Opłać
Wojtowicz Tomasz Widacz Marsz Nordic Walking 10 km - -
Opłać
- opłacony
- nieopłacony
- nie dotyczy
- nd