Jesteś organizatorem, masz pytanie? Zadzwoń: +48 517 732 199

III RODZINNY BIEG ŚW. MAKSYMILIANA

III RODZINNY BIEG ŚW. MAKSYMILIANA

III RODZINNY BIEG ŚW. MAKSYMILIANA

III RODZINNY BIEG ŚW. MAKSYMILIANA

Data zawodów

2022-09-10

12:00

2022-09-10

12:00

Lokalizacja

Sanok

Sanok

Zarejestrowanych

20 / 250

Opłaconych: 1
Zarejestrowanych: 20 / 250
Opłaconych: 1
Do końca zapisów on-line pozostało 66 dni

Opis zawodów

V TERMIN I MIEJSCE
1. Rodzinny Bieg św. Maksymiliana odbędzie się 10 września 2022 roku (sobota), godz. 12:00
2. Start i meta biegu: plac przy kaplicy św. Maksymiliana w Sanoku, ul. Zagrody 10
3. Dystans do wyboru: 2, 5 lub 10 km
4. Trasy będą oznakowane i zabezpieczone
VI TRASA [W OPRACOWANIU]
Trasa: 2 km, 5 km, 10 km
VII WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu na własną
odpowiedzialność. Oświadczenie zawiera deklarację, że uczestnik Biegu jest świadomy zagrożeń mogących
pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz, że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w takich
zawodach. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu własnego zdrowia i związanej z nim możliwości
uczestnictwa w Biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii
lekarza.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie i zgodę na udział w Biegu podpisuje opiekun prawny
zawodnika.
3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora
imprezy, na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach reklamowych i informacyjnych oraz na
umieszczanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły/firmy/klubu, roku urodzenia i miejscowości zamieszkania na
publikowanych listach zawodników.
Karta zawodnika niepełnoletniego wraz z oświadczeniem opiekuna będzie dostępna do pobrania – prosimy
uzupełnić wszystkie dane z wyjątkiem numeru startowego.
VIII BIURO ZAWODÓW
1. Biuro Zawodów będzie otwarte 10 września (tj. w dniu zawodów) w godz. 9.00-11.00 na placu przy plebani
(ul. Zagrody 10).
2. Zapisy w Biurze Zawodów możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc i nie zamkniętej listy zawodników.
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem
dowodu tożsamości (w wypadku uczniów i studentów, duchownych i służb mundurowych – stosownej
legitymacji). W przypadku osób niepełnoletnich wydanie pakietu i udział w biegu będzie możliwe za
okazaniem zgody (oświadczenia) opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.
4. Numer startowy nie może być scedowany na innego zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
IX ZAPISY I OPŁATY
1. Zapisy trwają od 8 czerwca do 8 września 2022 r.
2. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej
firmy mierzącej czas – TimeKeeper.
3. Pierwszeństwo do otrzymania pełnego pakietu startowego mają osoby zweryfikowane przez firmę mierzącą
czas!
4. Wysokość opłaty startowej: 10 zł – 2 km, 15 zł – 5 km, 20 zł – 10 km.
5. Dzieci poniżej piątego roku życia i dorośli powyżej 65 roku życia, renciści oraz osoby niepełnosprawne
zwolnione są z opłaty startowej.
6. Opłaty należy składać drogą elektroniczną.
X PAKIET STARTOWY
Każdy uczestnik otrzymuje pakiet, na który składają się:
1. okolicznościowy medal na mecie,
2. materiały informacyjne,
3. worek na depozyt,
4. numer startowy + agrafki,
5. chip zwrotny do pomiaru czasu
6. posiłek regeneracyjny po ukończeniu Biegu
7. punkt żywieniowy na trasie 10 km
Pełne pakiety gwarantujemy dla 250 zawodników.
XI POMIAR CZASU I LIMITY CZASU
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
2. Oficjalnym czasem jest czas netto.
3. Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu – 30 minut (2 km), 60 min (5 km), 90 min (10 km)
4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy.
5. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do regulaminu
przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz
Kodeksu Cywilnego.
6. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.
XII KLASYFIKACJA
Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn
Klasyfikacja duchowieństwa i osób konsekrowanych
Klasyfikacja służb mundurowych
Klasyfikacja osób niepełnosprawnych
Klasyfikacja najliczniejszej szkoły
Klasyfikacja OPEN zawodników nordic walking (dystans 5km)
Kategorie wiekowe – Bieg 2 km:
K i M 5 – 5-7 lat
K i M 8 – 8-10 lat
K i M 11 – 11-14 lat
K i M 70 – 70+
Kategorie wiekowe – Bieg 5 i 10 km:
K i M 11 – 11-14 lat
K i M 15 – 15-19 lat
K i M 20 – 20-34 lat
K i M 35 – 35-50 lat
K i M 50 – 50-69 lat
K i M 70 – 70+
XIII NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma medal.
2. Nagrody w poszczególnych kategoriach będą uzależnione od aktualnych możliwości finansowych
Organizatora.
3. Zwycięzcy w kategoriach OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych. Nagrody nie dublują się.
4. Gala rozpocznie się ok. godz. 14.00 w ogrodzie przy Kaplicy św. Maksymiliana (ul. Zagrody 10, Sanok).

Regulamin

Pobierz regulamin zawodów

Koszt uczestnictwa

Bieg 2 km
10.00 zł

Bieg 5 km
15.00 zł

Bieg 10 km
20.00 zł

Marsz Nordic Walking 5 km
15.00 zł
Utwórz konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.

Lista zawodników

Nazwisko
Imię
Miasto
Konkurencja Klasyfikacja Klub Status
Bodziak Amelia Sanok Bieg 2 km K 8 -
Opłać
Bodziak Anna Bodziak Sanok Bieg 2 km - -
Opłać
Bodziak Stanisław Sanok Bieg 2 km - -
Opłać
Bodziak Julia Sanok Bieg 2 km K 8 -
Opłać
Cupak Daniel Sanok Bieg 10 km M 20 -
Opłać
Kosinska Katarzyna Lesko Bieg 10 km K 35 -
Opłać
Kozak Michał Sanok Bieg 10 km M 35 biegnijsercem.pl
Opłać
Lubomski Krzysztof Zagórz Bieg 5 km M 20 -
Majewski Jan Gorzyce Marsz Nordic Walking 5 km - Gorzyce chodzi z kijkami
Opłać
Marczak Piotr Strzyżów Bieg 5 km M 35 -
Opłać
Najda Damian Brzozów Bieg 10 km M 20 -
Opłać
Podraza Marek GORLICE Bieg 5 km M 50 -
Opłać
Prokopciów Anita Sanok Bieg 10 km K 35 -
Opłać
Skiba Krzysztof Jasienica Rosielna Bieg 5 km M 35 -
Opłać
Skiba Justyna Jasienica Rosielna Bieg 5 km K 35 -
Opłać
Skiba Julia Jasienica Rosielna Bieg 2 km K 11 -
Opłać
Skiba Emilia Jasienica Rosielna Bieg 2 km K 11 -
Opłać
Skiba Patryk Jasienica Rosielna Bieg 2 km M 5 -
Opłać
Strzałka Beata Strzałka Zagórz Bieg 5 km K 35 -
Opłać
Żak Maja Krzemienna Bieg 2 km K 5 Klub Biegacza Dydnia
Opłać
- opłacony
- nieopłacony
- nie dotyczy
- nd